Art. 1.
De contributie bedraagt € 8,00 per maand. De leden zijn verplicht om vóór de 2de dinsdag van de maand hun contributie te betalen. Het bedrag kan overgemaakt worden op ING rekeningnummer: NL78INGB0007368094 t.n.v. dartsclub Simply the Best.

Art. 2.
Bij wijziging van het woonadres, e-mailadres en/of telefoonnummer worden de leden geacht dit door te geven aan het bestuur. Dit kan persoonlijk of per e-mail gedaan worden.

Art. 3.
Opzegging van het lidmaatschap kan per maand persoonlijk bij één van de bestuursleden of per e-mail gedaan worden. Eventueel nog openstaande bedragen (contributie) dienen betaald te worden vóór het einde van de maand waarin opgezegd wordt.

Art. 4.
Bij een maximum van 32 inschrijvingen zal er een ledenstop worden ingesteld.
Op de speelavond kunnen er maximaal 30 spelers meedoen.
Wie het eerst komt wie het eerst maalt. Leden gaan voor de gastspelers.

Art. 5.
Bij een contributie achterstand van 1 maand ontvangt men een 1e waarschuwing.
Bij een contributie achterstand van 2 maanden zal een 2e schriftelijke waarschuwing gegeven worden.
Hierbij zal een boete van € 3,00 worden opgelegd. Bij 3 maanden contributie achterstand wordt
het lidmaatschap van het betreffende lid opgezegd. De verschuldigde contributie vermeerderd met de boete blijft verschuldigd.

Art. 6.
Het is in de buurtruimte ten strengste verboden te roken. Dit geldt ook in de toiletten!
Eventuele opgelegde boetes aan de Dartvereniging worden op het desbetreffende lid verhaald.

Art. 7.
De leden worden verzocht om uiterlijk 19:45 uur aanwezig te zijn, dit i.v.m. de loting die om 20:00 uur
wordt gedaan. Leden die na 20:00 uur binnen komen kunnen voor deze avond niet meer ingeloot
worden. Als je denkt dat je niet op tijd (19:45 uur) aanwezig kunt zijn, kun je tussen 19:30 uur en 19:45
uur de buurtruimte bellen op telefoonnummer 079-3518298.

Art. 8.
Bij binnenkomst graag even melden bij de wedstrijdtafel/-leiding. Voor vragen en opmerkingen kan men
terecht bij de wedstrijdleiding. Leo Jansen is het eerste aanspreekpunt, bij afwezigheid van Leo Jansen
zijn John Rijksen, Peter Kuipers of Marcel Scheffers het aanspreekpunt.

Art. 9.
Alle deelnemers wordt verzocht om tijdens de wedstrijd (hetzij met gooien, hetzij met schrijven) het
gebruik van mobiele telefoons tot een minimum te beperken. Het voorzeggen van een mogelijke uitgooi
(finish) is tijdens de wedstrijden niet toegestaan. Dit geldt voor zowel de schrijvers als omstanders.
Het aangeven van een gegooide score of overgebleven aantal punten mag alleen indien een speler hier
zelf om vraagt.

Art. 10.
Indien nodig wordt de Tac-Tic ingekort tot een ‘Best of 3’ i.v.m. de sluitingstijd van de buurtvereniging.
Dit wordt besloten door de wedstrijdleiding in overleg met de vrijwilligers achter de bar.

Art. 11.
Huisregel Tac-Tic: Het aantal extra gegooide punten bepaalt de uiteindelijke winnaar.

Art. 12.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen punten. Indien jouw score niet/niet correct
op het Poulebriefje staat vermeld zal deze niet meegenomen worden in het Klassement.
Dit geldt ook voor de ‘hoogste finish’ en de gegooide 180’ers.

Art. 13.
Als een dartslid, door onenigheid, de dartsavond verlaat voordat hij/zij alle wedstrijden
op deze avond gegooid heeft, vervallen alle op deze avond behaalde punten.
Ga, als er onenigheid optreed, altijd eerst in gesprek met één van de bestuursleden. Mogelijk kan,
door overleg, de irritatie weggenomen worden. Mocht een lid vroegtijdig de wedstrijd moeten
verlaten vanwege persoonlijke omstandigheden dan vervallen de behaalde punten niet.
Hij of zij kan dit dan aangeven bij de leden in de poule (of bij één van de bestuursleden).

Art. 14.
Voor een gastspeler is de eerste speelavond gratis. In dit geval tellen de punten niet mee in het
algemeen klassement. De tegenstander krijgt zijn volledig aantal punten indien deze persoon lid is.
Komt de gastspeler voor de 2e keer dan dient deze persoon lid te worden van de Dartsclub én Buurtvereniging
voor aanvang van de speelavond. Geen uitzonderingen.
De punten gaan pas tellen vanaf het moment dat het lidmaatschap ingaat.

Art. 15.
Minimaal 1x per jaar zal er een ledenvergadering worden gehouden.

Dit Reglement is door het bestuur van Dartvereniging “Simply the Best” opgesteld maart 2004.
Laatste wijziging: September 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.